V prípade, že sa Váš podnet týka dostupnosti vozidiel, stavu Vašej objednávky, reklamácie servisu, či iných zákazníckych služieb, a teda nesúvisí s oznamovaním protispoločenskej činnosti, kontaktujte prosím priamo spoločnosť Kia Motors Sales Slovensko s.r.o., prostredníctvom kontaktného formulára - https://www.kia.com/sk/o-nas/kontaktujte-nas/kontaktny-formular/#/, alebo prostredníctvom KIA info linky  0850 60 60 70.

DRUH OZNÁMENIA
PREDMET OZNÁMENIA

OBSAH OZNÁMENIA

DOPLŇUJÚCE OTÁZKY

1. Aký je Váš vzťah k našej spoločnosti?

Príloha

Nasledujúce položky sú nepovinné:

OZNAMOVATEĽ

Oznámenie môžete podať aj anonymne. Ak sa však identifikujete, budeme môcť využiť vašu pomoc a poskytnúť vám priamu spätnú väzbu. Diskrétnosť a zachovanie mlčanlivosti o Vašej totožnosti sú garantované. Prenasledovanie alebo postihovanie voči komukoľvek, kto v dobrej viere nahlási oznámenie alebo pomôže takéto oznámenie vyriešiť, je absolútne zakázané.

Potvrdzujem, že som bol informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov *

Prázdny
Prázdny